Hammaslääkärin ammatti

Hammaslääkärin ammatti on tarkkuutta vaativa käsityöammatti, johon on voimakkaasti sidoksissa vahva teoreettinen tietämys ja ihmisläheisyys. Hammaslääkärin työkenttä on varsin laaja. Hampaiden reikiintymisen lisäksi ammattiin kuuluvat iensairauksien ehkäisy ja hoito, suukirurgiset toimenpiteet, kehityshäiriöiden ja vammojen hoito, suun limakalvomuutosten havaitseminen ja hoitaminen, hampaiden proteettinen hoito ja oikomishoito.

Noin puolet Suomen 4200 hammaslääkäristä toimii yksityissektorilla ja toinen puoli kuntien palveluksessa terveyskeskuksissa. Muutama prosentti työskentelee sairaaloissa, yliopistoissa, ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä ja puolustusvoimissa. Työllisyystilanne on hyvä ja lähitulevaisuudessa voidaan puhua jopa hammaslääkäripulasta kun vanhemmat hammaslääkärit siirtyvät eläkkeelle, väestö vanhenee ja laajaa väestönosaa koskeva hammashoitouudistus astuu voimaan.

Lisää infoa hammaslääkärin työstä löydät esimerkiksi Suomen hammaslääkäriliiton ja Ammattinetin sivuilta.