Hammaslääkärin ammatti

Hammaslääkärin ammatti on tarkkuutta vaativa käsityöammatti, johon on voimakkaasti sidoksissa vahva teoreettinen tietämys ja ihmisläheisyys. Hammaslääkärin työkenttä on varsin laaja. Hampaiden reikiintymisen lisäksi ammattiin kuuluvat iensairauksien ehkäisy ja hoito, suukirurgiset toimenpiteet, kehityshäiriöiden ja vammojen hoito, suun limakalvomuutosten havaitseminen ja hoitaminen, hampaiden proteettinen hoito ja oikomishoito.

Osa Suomen 4200 hammaslääkäristä toimii yksityissektorilla ja osa kuntien palveluksessa terveyskeskuksissa ja osa on työttömiä. Muutama prosentti työskentelee sairaaloissa, yliopistoissa, ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä ja puolustusvoimissa.

Lisää infoa hammaslääkärin työstä löydät esimerkiksi Suomen hammaslääkäriliiton ja Ammattinetin sivuilta.