Opiskelu

ohlk

 

Hammaslääkärin ammatti
Vuosikurssit

 

Hammaslääketiedettä voi opiskella Suomessa Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistoissa. Vuoden 2014 opiskelijoiden sisäänottomäärät ovat Turkuun 40, Helsinkiin 50, Kuopioon 40 ja Ouluun 50 kappaletta. Opiskelu hammaslääketieteen lisensiaatiksi (HLL) kestää 5,5 vuotta, johon sisältyy puolen vuoden käytännön harjoittelu, jossa toimitaan itsenäisesti hammaslääkärin ammatissa laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä.

Hammaslääketieteen opiskelu jakaantuu kahteen vaiheeseen, prekliiniseen ja kliiniseen vaiheeseen. Prekliininen vaihe on yhteinen lääketieteen opiskelijoiden kanssa muutamia kursseja lukuunottamatta. Tämän kahden ensimmäisen vuoden aikana luetaan mm. biokemiaa, farmakologiaa, patologiaa, mikrobiologiaa ja terveen kehon anatomiaa sekä fysiologiaa. Prekliinisen vaiheen tarkoituksena on valmentaa opiskelijat omaksumaan ja ymmärtämään kliinis-teoreettisilla ja kliinisillä kursseilla opiskeltavat asiat. Tarkemmat tiedot opetettavien kurssien sisällöistä löytyvät opinto-oppaasta.

Opiskelujen kliininen vaihe alkaa kolmantena syksynä. Kliinisessä vaiheessa opiskelijat oppivat hammaslääketieteen salat teoriassa luennoilla ja pienryhmäopetuksissa. Käytännön opiskelu tapahtuu työskentelemällä ensin taitopajassa tekopäiden kanssa, jonka jälkeen siirrytään hoitamaan oikeita potilaita yliopiston yhteydessä toimivaan opetusterveyskeskukseen.

Opiskelujen aikana oppilailla on mahdollisuus osallistua alan tutkimustyöhön. Osalla tutkimustyö jatkuu väitökseen ja hammaslääketieteen tohtoriksi valmistumiseen. Osalle opiskelijoista kliininen työ, aktiivinen toiminen opiskelijajärjestöissä tai vaihto-opiskelijaksi lähteminen on lähempänä sydäntä.

Lisensiaatin tutkinnon suoritettuaan hammaslääkäri voi erikoistua. Erikoistumisalat ovat hampaiston oikomishoito, pedodontia, suu- ja leukakirurgia, terveydenhuolto ja kliininen hammashoito, jossa painottuminen kariesoppiin ja endodontiaan, parodontologiaan, protetiikkaan, radiologiaan tai suupatologiaan. Erikoistumisaika on kolme vuotta, paitsi suu- ja leukakirurgiassa kuusi vuotta.