Tehtävien kuvaukset

HALLITUS

Puheenjohtaja Edustaa kiltaa ja sen opiskelijoita sekä ottaa kantaa opiskelijoihin liittyvissä asioissa. Puheenjohtaja myös kutsuu hallituksen säännöllisin väliajoin kokoustamaan.

Isäntä Neuvottelee killan ja yhteistyökumppaneiden väliset yhteistyösopimukset. Lisäksi hän osallistuu tapahtumien organisointiin kiltamestarin ja apuisäntien avustuksella.

Emäntä Toimii killan tapahtumien pääorganisaattorina yhdessä apuemäntien kanssa.

Sihteeri Laatii kokouksien pöytäkirjat sekä kokoustiivistelmän, pitää yllä killan jäsenrekisteriä.

Kiltamestari Huolehtii tapahtumien ja reissujen logistiikasta ja majoituksien varaamisista. Hoitaa yhdessä isännän kanssa yhteistyökumppaniasioita ja hoitaa killan juoksevia asioita.

Rahastonhoitaja Rahastonhoitaja pitää muun muassa huolta killan rahaliikenteestä ja tekee vuosittain tilinpäätöksen ja talousarvion seuraavalle vuodelle.

Tiedotusja ulkoasiainvastaava Tiedotus- ja ulkoasiainvastaava on killan ahkerin sähköpostin lähettäjä ja tiedon välittäjä. Hänen tiedotuksensa piiriin pääsee helpoiten liittymällä Denttarit –listalle!

Koulutusja sosiaalipoliittinen vastaava Kopo pitää opiskelijoiden puolia koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa ja järjestää erilaisia opiskeluun liittyviä tapahtumia.

Alumnivastaava Kiltatoiminnan ei tarvitse loppua valmistumiseen! Siitä pitää huolen alumnivastaavamme, joka järjestää alumneille toimintaa ja varmistaa, että myös he pääsevät mukaan killan rientoihin.

Urheiluja kulttuurivastaava Pyörittää killan urheiluvuoroja ja järjestää urheilutapahtumia, kuten hampaan salibandyturnauksen. Hän myös järjestää kiltalaisille erilaisia kulttuuri-iltamia, kuten yhteisiä teatteri- ja elokuvanäytöksiä.

Fuksivastaava Pitää huolta uusien opiskelijoiden integroitumisesta opiskelijayhteisöön fuksioppaan ja lukuvuoden tapahtumien merkeissä ja varmistaa, että kaikkien kiltalaisten haalareista löytyy myös hammasaiheisia merkkejä!

TOIMIHENKILÖT

Urheiluja kulttuurivastaava Urheiluvastaava pyörittää killan urheiluvuoroja ja järjestää syksyisin ja keväisin urheilutapahtumia, kuten kurssien välisen salibandyturnauksen.

Kv-vastaavat KV-vastaavat huolehtivat vaihto-opiskelijoiden hyvinvoinnista niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Heihin myös kannattaa ottaa yhteyttä myös kiltalaisten vaihtomahdollisuuksiin liittyen.

Kiltahuone ja ympäristövastaavat Kiltahuone- ja ympäristövastaava pitää huolen, että kiltahuoneella on kahvia, teetä, maitoa, puhtaita mukeja ja paikat tiptop!

Webmasterit Webmasterit ylläpitävät killan nettisivuja sekä sähköpostilistoja. Mikäli sivut kaatuvat tai niiltä puuttuu jotain, webmasterit auttavat.

Kuspin päätoimittaja Kiltalehti Kuspin päätoimittaja vastaa lehden hienosta ulkoasusta sekä enemmän tai vähemmän hienosta sisällöstä.

Fuksipaimen Fuksipaimen järjestää fukseille ohjelmaa syksyn aikana yhdessä fuksivastaavan kanssa, jonka kanssa myös keväällä projektina fuksioppaan teko.

Graafikot Graafikot suunnittelevat kutsukortit, tapahtumajulisteet ja kaikki muutkin visuaalista silmää vaativat plakaatit.

Emännän oikea käsi Toimii nimenä mukaisesti killan emännän parempana työkätenä.

Apuemännät Auttavat emäntää siellä missä tarvitaan! Tapahtumat, koristelut, kahvitukset ja muut onnistuvat sukkelasti näiden tyyppien avulla.

Apuisännät Auttavat isäntää siellä missä tarvitaan! Killan rahavirrat ja juhlapaikat pysyvät järjestyksessä heidän avustuksellaan.