Kilta

ohlkHallitus ja toimihenkilöt
Killan säännöt
Jäsenedut
Liikuntavuorot
Liittyminen sähköpostilistalle
Tapahtumat
Tietosuoja
OHLK eli Oulun hammaslääketieteen kilta ry on oululaisten hammaslääketieteen opiskelijoiden oma opiskelijajärjestö, joka on aktiivisesti mukana niin ammatti-, koulutus kuin vapaa-ajan asioissakin. Perimmäinen tarkoituksemme on ollut toimia yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kohottaen opiskelurutiinien ulko- ja sisäpuolella. Kiltamme on perustettu vuonna 1973.

Kiltamme on myös hammaslääketieteen opiskelijoiden edunvalvoja. Kiltalaiset ovat edustettuina useissa eri järjestöissä mm. tiedekuntaneuvostossa, laitosneuvostossa, opettamisen kehittämis-työryhmässä (OKTR), hammaslääketieteen koulutusohjelman toimikunta (H-KOHTO), Suomen Hammaslääketieteen opiskelijain liitossa (SHOL) ja tätä kautta Suomen Hammaslääkäriliiton, sekä Hammaslääkäriseura Apollonian hallituksissa.

Työasioissa ja kesäkandipaikan löytämistä olemme edistäneet olemalla yhteistyössä eri kuntien ja kuntayhtymien kanssa rekrytoimistarkoituksessa kliinisen vaiheen opiskelijoille.

Vuoden kohokohtana on odontofiilikastajaiset, jossa uudet hammaslääketieteen opiskelijat kastetaan odontofiileiksi. Kastajaiset ovat tärkeä kohtaamispaikka myös opettajille ja laitoksen henkilökunnalle. Helmikuun alussa karkoitamme pimeyden kevätkauden avajaisilla. Kevätkausi jatkuu ennen vappu järjestettäviin Markuksen päivän bileisiin, jotka vietetään laitoksen perustajaamme kunnioittaen. Tamän lisäksi toimintaamme kuuluu useita koulutus- ja huvitapahtumia.

Vuosittaiset hammaslääkäripäivät ja prekliinikoille järjestetty Hammaslääkäriseuran toimintaan perehdyttäminen ovat olleet loistokkaita seuramatkoja tiedonjanoisille opiskelijoille. Syksystä 2000 olemme järjestäneet kliinisen opetuksen esittelytilaisuuden sekä vanhoille että ennen kaikkea uusille opiskelijoille Hailuodossa, yhdessä hammaslääketieteen laitoksen kanssa.

Killan jäseniä ovat kaikki Oulun Yliopistossa hammaslääketiedettä opiskelevat jäsenmaksun maksaneet. Jäsenyys oikeuttaa puhe- ja äänioikeuteen killan kokouksissa sekä osallistumaan killan järjestämiin tapahtumiin. Killan hallituksen muodostaa yhdeksänhenkinen johtokunta, joka valitaan vuoden vaihteessa. Killan toiminnan pyörittämisessä avustaa myös noin kaksikymmen henkinen toimihenkilöiden kaarti.