Hallitus ja toimihenkilöt

Hallitus ja toimihenkilöt
vuodelle 2018

Oulun Hammaslääketieteen Killan toiminta on monimuotoista. Jokainen kilta-aktiivi antaa aina oman panoksensa koko killan eteen, missä heidän taitoja ja vahvuuksia hyödynnetään. Seuraavissa kuvauksissa on kerrottu tiivistetysti kunkin pestin toimenkuva.

Yhteystiedot löytyvät täältä ja opiskelijoille jaettavasta kandivihkosta.

 

Hallitus:

Puheenjohtaja: Johanna Nelimarkka
Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle säännöllisin väliajoin kokoustamaan. Edustaa kiltaa ja opiskelijoita sekä ottaa kantaa opiskelijoihin liittyvissä asioissa niin yliopiston kuin valtakunnallisellakin tasolla

Isäntä: Patrick Saikkonen
Isäntä neuvottelee killan ja yhteistyökumppaneiden väliset yhteistyösopimukset. Lisäksi osallistuu tapahtumien järjestelyihin kiltamestarin ja apuisäntien avustuksella.


Emäntä: Minna Savela
Emäntä järjestää tapahtumia yhdessä apuemäntien kanssa, vastuualueena: siivoaminen, ruuat, astiat, tarjoilut, koristelut ja henkilökunnan rekrytöinti, sekä vuosijuhlien organisointi.

Sihteeri: Sara Liukkonen
Sihteeri kirjoittaa jokaisesta kokouksesta pöytäkirjan sekä kokoustiivistelmän, pitää yllä killan jäsenrekisteriä.

Kiltamestari: Annika Wimmer
Kiltamestari huolehtii tapahtumien ja reissujen logistiikasta ja majoituksien varaamisista. Hoitaa yhdessä isännän kanssa yhteistyökumppaniasioita ja hoitaa killan juoksevia asioita.

Rahastonhoitaja: Ulla-Maija Oivio
Rahastonhoitaja pitää huolta killan rahaliikenteestä ja tekee vuosittain tilinpäätöksen ja talousarvion seuraavalle vuodelle.

Tiedotus- ja ulkoasiainvastaava: Paavo Lahdensuo
Tiedotus- ja ulkoasiainvastaava on killan ahkerin sähköpostin lähettäjä ja tiedon välittäjä

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Elina Karjalainen
Pitää opiskelijoiden puolia koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa ja järjestää Hampaanpäivää sekä abipäivän ja Vulcanalia järjestömessujen esittely ständit.

Alumnivastaava: Hannu Oikarinen
Alumnivastaava pyrkii järjestämään alumneille toimintaa.

Urheilu- ja kulttuurivastaava: Lauri Koskela
Urheiluvastaavat pyörittävät killan urheiluvuoroja ja järjestävät syksyisin ja keväisin urheilutapahtumia, kuten kurssien välisen salibandyturnauksen.

Fuksivastaava: Elisa Rajanen
Fuksivastaava pitää huolta uusien opiskelijoiden integroitumisen opiskelijayhteisöön. Yhdessä fuksipaimenen kanssa tekevät keväällä fuksioppaan. Hän vastaa myös haalarimerkeistä.

Toimihenkilöt:

Urheilu- ja kulttuurivastaava: Paavo Ruka
Urheiluvastaavat pyörittävät killan urheiluvuoroja ja järjestävät syksyisin ja keväisin urheilutapahtumia, kuten kurssien välisen salibandyturnauksen.

Kv-vastaavat: Liisa Puhakka ja Camilla Katz
KV-vastaavat huolehtivat vaihto-opiskelijoiden tarpeista klinikassa sekä järjestävät näille vapaa-ajan viihdettä. Auttavat myös kiltalaisia vaihtoon lähdössä.

Kiltahuone ja ympäristövastaavat: Santeri Patala[ei kuvaa], Roope Vuontisjärvi ja Jarno Knuutila
Kiltahuone- ja ympäristövastaava pitää huolen, että kiltahuoneella on kahvia, teetä, maitoa, puhtaita mukeja ja paikat tiptop

Webmasterit: Tuomas Kakko ja Anni Pesonen
Webmasterit vastaavat killan nettisivuista ja kaikesta niihin liittyvästä.

Kuspin päätoimittaja: Pyry Pitkänen
Killan lehden päätoimittaja on vastuussa lehden ulkoasusta sekä sisällöstä.

Kuspin varapäätoimittaja: Leo Jämsä

Fuksipaimen: Roope Vuontisjärvi
Fuksipaimen järjestää fukseille ohjelmaa syksyn aikana yhdessä fuksivastaavan kanssa, jonka kanssa myös keväällä projektina fuksioppaan teko.

Graafikot: Anna Mansisto ja Anni Pesonen

Emännän oikea käsi: Erika Vuorela

Apuemännät: Pyry Pitkänen, Jonna Nokela, Jenni Ristaniemi, Oona Moilanen, Katariina Myllärinen, Ella Kuosmanen[ei kuvaa], Tiia Järvistö, Jasmi Törmä, Oona Onkamo, Sanni Räsänen, Anna-Sofia Nyberg, Laura Pentti, Lotta Porola, Roosa Palmgren ja Camilla Katz

Apuisännät: Onni Kumpulainen, Leo Jämsä, Ahmed Hashi, Mika Lammi, Niko Mustonen, Roope Vuontisjärvi, Jarno Knuutila, Elisa Rajanen ja Anna-Sofia Nyberg