Hallitus ja toimihenkilöt

Hallitus ja toimihenkilöt
vuodelle 2017

Oulun Hammaslääketieteen Killan toiminta on monimuotoista. Jokainen kilta-aktiivi antaa aina oman panoksensa koko killan eteen, missä heidän taitoja ja vahvuuksia hyödynnetään. Seuraavissa kuvauksissa on kerrottu tiivistetysti kunkin pestin toimenkuva.

Mikäli haluat olla yhteydessä meihin löydät jokaisen henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen etuosan kunkin henkilön kohdalta kursiivilla kirjoitettuna ja ne ovat yleensä muotoa etunimi.sukunimi Loppuosa on @student.oulu.fi
Tarkemmat yhteystiedot löytyy opiskelijoille jaettavasta kandivihkosta.

 

Hallitus

Puheenjohtaja

 

Aappo Keränen
DC Keränen

aappo.keränen

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle säännöllisin väliajoin kokoustamaan. Edustaa kiltaa ja opiskelijoita sekä ottaa kantaa opiskelijoihin liittyvissä asioissa niin Yliopiston kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Isäntä

 

Aapo Soudunsaari
DC Keränen

aapo.soudunsaari

Isäntä neuvottelee killan ja yhteistyökumppaneiden väliset yhteistyösopimukset. Lisäksi osallistuu tapahtumien järjestelyihin kiltamestarin ja apuisäntien avustuksella.

 Emäntä

 

Johanna Nelimarkka
DC Mansisto

johanna.nelimarkka

Emäntä järjestää tapahtumia yhdessä apuemäntien kanssa, vastuualueena: ruuat, astiat, tarjoilut, koristelut ja henkilökunnan rekrytöinti, sekä vuosijuhlien organisointi.

 Kiltamestari

 

Patrick Saikkonen
DC Mansisto

patrick.saikkonen

Kiltamestari huolehtii tapahtumien ja reissujen logistiikasta ja majoituksien varaamisista. Hoitaa yhdessä isännän kanssa yhteistyökumppaniasioita ja hoitaa killan juoksevia asioita.

Sihteeri

 

Sara Liukkonen
DC Mansisto

sara.liukkonen

Sihteeri kirjoittaa jokaisesta kokouksesta pöytäkirjan sekä kokoustiivistelmän, pitää yllä killan jäsenrekisteriä ja jakaa killan autopaikat.

 Rahastonhoitaja

 

Ulla-Maija Oivio
DC Mansisto

ulla-maija.oivio

Rahastonhoitaja pitää huolta killan rahaliikenteestä ja tekee vuosittain tilinpäätöksen ja talousarvion seuraavalle vuodelle.

Tiedotus- ja ulkoasiainvastaava

 

Pirjo Viitasaari
DC Keränen

pirjo.viitasaari

Tiedotus- ja ulkoasiainvastaava on killan ahkerin sähköpostin lähettäjä, tiedon välittäjä ja yhteystietojen hallitsija.

 Koulutus- ja sosiaalipoliitinen vastaava

 

Elina Karjalainen
DC Mansisto

 elina.karjalainen

Pitää opiskelijoiden puolia koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa ja järjestää Hampaanpäivää sekä abipäivän ja Vulcanalia järjestömessujen esittely ständit.

Fuksivastaava

 

Katja Kaarela
DC Lahdensuo

katja.kaarela

Fuksivastaava pitää huolta uusien opiskelijoiden integroitumisen opiskelijayhteisöön. Yhdessä fuksipaimenen kanssa tekevät keväällä fuksioppaan.

 Urheilu- ja kulttuurivastaava

 

Annika Wimmer
DC Knuutila

annika.wimmer

 Urheiluvastaavat pyörittävät killan urheiluvuoroja ja järjestävät syksyisin ja keväisin urheilutapahtumia, kuten kurssien välisen salibandyturnauksen.

Toimihenkilöt

Urheilu- ja kulttuurivastaava

 

Lauri Koskela
DC Knuutila

lauri.j.koskela                                        

 Urheiluvastaavat pyörittävät killan urheiluvuoroja ja järjestävät syksyisin ja keväisin urheilutapahtumia, kuten kurssien välisen salibandyturnauksen.

 KV-vastaavat

 

Loan Tram
DC Mansisto

loan.tram

Camilla Katz
DC Mansisto

camilla.catz

KV-vastaavat huolehtivat vaihto-opiskelijoiden tarpeista klinikassa sekä järjestävät näille vapaa-ajan viihdettä. Auttavat myös kiltalaisia vaihtoon lähdössä.

Kiltahuone- ja Ympäristövastaavat

 

 

 Hannu Oikarinen
DC Lahdensuo

hannu.oikarinen

Lauri Koskela
DC Knuutila

lauri.j.koskela

Niko Mustonen
DC Knuutila

niko.mustonen

Jarno Knuutila
DC Knuutila

 jarno.knuutila

Kiltahuone- ja ympäristövastaava pitää huolen, että kiltahuoneella on kahvia, teetä, maitoa, puhtaita mukeja ja paikat tiptop.

Webmasterit

 

Tuomas Kakko
DC Mansisto

tuomas.kakko

Pyry Pitkänen
DC Knuutila

pyry.pitkanen

Webmasteri ylläpitää ja päivittää killan nettisivuja.

Kiltalehti Kuspin päätoimittaja

 

Leo Jämsä
DC Mansisto

leo.jamsa                                                                   

Killan lehden päätoimittaja on vastuussa lehden ulkoasusta sekä sisällöstä.

Fuksipaimen

 

Paavo Ruka
DC Lahdensuo

paavo.ruka

Fuksipaimen järjestää fukseille ohjelmaa syksyn aikana yhdessä fuksivastaavan kanssa, jonka kanssa myös keväällä projektina fuksioppaan teko.

Graafikot

Anna Mansisto
DC Mansisto

anna.mansisto                                  

Jenny Yli-Mannila
DC Mansisto

jenny.yli-mannila

Emännän oikea käsi

 

Minna Savela
DC Knuutila

minna.savela

Apuemännät

Hanna Pelo

Marianne Impiö

Jaana Sverloff

Susanna Tiuraniemi

Jenni Ristaniemi

Jasmi Törmä

Erika Vuorela

Minttu Keltto

Netta Saari

Apuisännät

Onni Kumpulainen

Jarno Knuutila

Niko Mustonen

Antti Korhonen

Akseli Sillanpää

EI KUVAA

Erik Antikainen